Privacy

De afkorting "RGPD" staat voor "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) in het Nederlands, ook wel bekend als de "General Data Protection Regulation" (GDPR) in het Engels.

Persoonsgegevensbescherming

Alle gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt om uw bestellingen te kunnen verwerken. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft u bij de VERKOPER het recht op rectificatie, raadpleging, wijziging en verwijdering van de gegevens die u ons heeft verstrekt. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend. Registratienummer bij de CNIL: 1189391

Beveiliging en archivering van persoonsgegevens van de gebruiker

Het bedrijf verzamelt en verwerkt de gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en veiligheid, en in overeenstemming met de toepasselijke wetten op het bedrijf. Het bedrijf verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn voor de beveiliging en bescherming van de Gebruikersgegevens van zijn website en/of applicatie en diensten, verzameld en verwerkt door hemzelf (met name firewalls, fysieke toegangscontroles tot datacenters, autorisaties, enz.).

Bewaartermijn van persoonsgegevens van de gebruiker

De gegevens worden door het bedrijf bewaard, in overeenstemming met de toepasselijke wetten op het bedrijf, gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact met het bedrijf (wijziging van zijn account, browsen op de website en/of de applicatie, invullen van een formulier op de website en/of de applicatie, enz.). Deze informatie kan ook worden bewaard voor een extra periode van 2 jaar, onder beperkte en uitzonderlijke toegang, voor bewijsdoeleinden in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire verplichtingen van het bedrijf. Boekhoudkundige documenten en stukken worden 10 jaar bewaard als boekhoudkundig bewijs.

Net als alle e-commerce websites maakt Coif'hygiène gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gegenereerd door de websites die u bezoekt en die gegevens kunnen bewaren die later nuttig kunnen zijn. Deze gegevens helpen bij het bewaren van uw informatie tussen pagina's, maar ook bij het analyseren van hoe u met de site omgaat.

Cookies zijn veilig, ze kunnen alleen informatie opslaan die door de browser beschikbaar wordt gesteld, informatie die de gebruiker vooraf heeft ingevoerd in de browser of die is opgenomen in paginaverzoeken. Ze kunnen geen code uitvoeren en kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw computer. Als een website informatie in een cookie versleutelt, kan alleen die site die informatie lezen.

Er zijn twee verschillende soorten cookies met verschillende gebruiken en inhoud: tijdelijke en permanente. Tijdelijke cookies bevatten informatie die binnen uw browsesessie wordt gebruikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Er blijft niets op uw computer bewaard nadat uw browsen is voltooid.

Permanente cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die tussen bezoeken wordt gebruikt. Deze gegevens stellen websites in staat te herkennen dat u een terugkerende klant bent en passen zich dienovereenkomstig aan. Permanente cookies hebben een langdurige waarde die door de site wordt ingesteld en kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

Waarom cookies gebruiken?

Cookies worden door de site gebruikt om informatie over uw sessie te behouden terwijl u op de site surft, details van uw reservering te behouden en te controleren of u bent ingelogd. Ze worden gebruikt om relevante producten voor uw reis weer te geven.

Webanalysecookies van onze Google-partners stellen ons in staat de klantinteractie op de site te volgen. Dit geeft ons waardevolle inzichten die ons helpen de site en de producten en diensten die we aanbieden te verbeteren.

Uitschakeling en verwijdering van cookies

Alle webbrowsers stellen u in staat om het gedrag van cookies te beperken of ze uit te schakelen in de instellingen of opties van de browser. De stappen hiervoor verschillen per browser; u kunt instructies vinden in het "Help"-menu van uw respectievelijke browser.

Met uw browser kunt u ook de cookies op uw computer bekijken en ze één voor één of allemaal tegelijk verwijderen.

Cookies zijn tekstbestanden, dus u kunt ze openen en de inhoud ervan lezen. De gegevens die erin staan, zijn vaak versleuteld en zijn gerelateerd aan een web sessie, dus ze hebben alleen betekenis voor de website die ze heeft geschreven.